[Xem trước Triển lãm] 2023 4/12-4/14 Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công nghệ ngành tôm Việt Nam

▪️ Thời gian triển lãm : 2023 4/12-4/14

▪️ Địa điểm triển lãm : Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ (CPA)

▪️ Gian hàng số : B47+B48 Hall 2

▪️ Đơn vị tổ chức : https://vietshrimp.vn/

[Xem trước Triển lãm] 2023 4/12-4/14 Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công nghệ ngành tôm Việt Nam

[Xem trước Triển lãm] 2023 4/12-4/14 Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công nghệ ngành tôm Việt Nam

2023-03-24
© 2023 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.