Nước thải có tính axit/ kiềm

Áp dụng phương pháp đúc khử sáp tiên tiến, khuôn có độ chính xác cực cao, tạo ra sản phẩm chắc chắn, bền bỉ và chống ăn mòn. . Có thể được áp dụng trong môi trường có tính axit yếu và kiềm độ pH từ 4 ~ 10. Cấu trúc chống thấm nước, sử dụng ron Viton, có khả năng kháng hóa chất cao và khả năng chống ăn mòn axit và kiềm.

Phạm vi ứng dụng: nhà máy xử lý nước thải trong các ngành công nghiệp thực phẩm và sản xuất bia, xử lý nước thải và thoát nước thải trong công nghiệp hóa dầu, dệt nhuộm và điện tử,

© 2023 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.