Dòng GRS Bộ coupling khớp nối nhanh (GRS)

  • Dòng GRS Bộ coupling khớp nối nhanh (GRS)

●  Tháo rời, thay thế và bảo trì nhanh chóng và an toàn.


●  Thoát nước thải từ các tầng hầm tòa nhà, công nghiệp khách sạn và nước thải từ các nhà máy.

●  Thoát nước thải từ các nhà máy chế biến công nghiệp.

●  Hút sạch các bể tự hoại, hầm cầu và trạm bơm nước thải.

●  PBơm nước mưa và nước thoát ra từ các nhà để xe và hệ thống phun nước.

Tài liệu kỹ thuật (PDF)

✉ Dòng GRS Bộ coupling khớp nối nhanh

 Consent to the privacy policy before sending