Hệ Thống Xử Lý Nư Lý Nước Thải Tại Công ty giày tỉnh Đồng Nai

◎ Models lắp đặtDòng J Bơm sục khí chìmDòng AF Bơm chìm nước thải rác

◎ Diễn giải

Là công ty doanh nghiệp nước ngoài với vốn đầu tư 100% của Đài Loan, nằm ở quốc lộ 51, số 108, An Phước, Long Thành, Đồng Nai. Được thành lập năm 2003, công ty V là nhà sản xuất sản phẩm composite liên quan tới sợi cacbon và cung cấp dịch vụ sản xuất cho các thương hiệu khác nhau hướng đến khách hàng. Ngoài việc sản xuất và cung cấp sản phẩm đến thị trường mang đến lợi ích cho người tiêu dùng, thì công ty V cũng quan tâm đến vấn đề môi trường nước thải trong quá trình sản xuất. Chính vì vậy trước khi đưa nước thải ra ngoài môi trường Công ty đã tin tưởng sử dụng sản phẩm máy bơm của HCP trong hệ thống xử lý nước thải của họ.

Hệ Thống Xử Lý Nư Lý Nước Thải Tại Công ty giày tỉnh Đồng Nai

Hệ Thống Xử Lý Nư Lý Nước Thải Tại Công ty giày tỉnh Đồng Nai

Hệ Thống Xử Lý Nư Lý Nước Thải Tại Công ty giày tỉnh Đồng Nai

Hệ Thống Xử Lý Nư Lý Nước Thải Tại Công ty giày tỉnh Đồng Nai

© 2023 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.