Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Tại Công Ty giày ở Bình Dương

◎ Models lắp đặtDòng AF Bơm chìm nước thải rác

◎ Diễn giải

CTY C.H được thành lập vào năm 2000, tại TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại giày thể thao, giày đá banh nhãn hiệu Adidas danh tiếng trên thế giới. Công Ty C.H với quy mô sản xuất lớn và sử dụng lao động nhiều vì vậy như cầu xả thải và xử lý nước thải sẽ rất nhiều. Cho nên CTY C.H đã ưu tiên lựa chọn máy bơm chìm của HCP PUMP để lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải cho toàn nhà máy .

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Tại Công Ty giày ở Bình Dương

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Tại Công Ty giày ở Bình Dương

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Tại Công Ty giày ở Bình Dương

© 2022 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.