Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Công ty Thực Phẩm Bình Dương

◎ Models lắp đặtDòng F/FN Bơm chìm nước thải rác thông dụng

◎ Diễn giải

Công ty Thực Phẩm D được thành lập vào năm 2000, là công ty Thực phẩm Việt Nam với vốn đầu tư 100% Đài Loan. Phạm vi kinh doanh chủ yếu là bánh nướng các loại cho đến việc gia công thực phẩm, được tiêu thụ trong và ngoài nước. Công ty sử dụng nguyên liệu đều là nông sản cao cấp của Việt Nam, sản phẩm được tiêu thụ sang các nước Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Mỹ, Úc và châu Âu, phù hợp với tiêu chuẩn qui định thực phẩm của các nước. Cùng với sự phát triển vượt bậc, công ty luôn chú trọng đến vấn đề môi trường, HCP là thương hiệu công ty tin dùng lắp đặt trong hệ thống nước thải của nhà xưởng.

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Công ty Thực Phẩm Bình Dương

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Công ty Thực Phẩm Bình Dương

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Công ty Thực Phẩm Bình Dương

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Công ty Thực Phẩm Bình Dương

© 2023 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.