Bơm Thoát Nước Mưa và Nước Thải Của Công Ty Sản Xuất Dây Giày tại Bình Dương

◎ Models lắp đặtDòng F/FN Bơm chìm nước thải rác thông dụng

◎ Diễn giải

Công ty sản xuất dây giày tại Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Bình Dương đang trong quá trình xây dựng và sắp hoàn công, hệ thống của họ còn thiếu máy bơm thoát nước mưa, nước thải tự động trong quá trình sản xuất, FN-22UF đã đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và nhận được sự tin tưởng, khách hàng đã chọn model này, hiện tại máy bơm đã được lắp đặt và nghiệm thu hoàn tất.

Bơm Thoát Nước Mưa và Nước Thải Của Công Ty Sản Xuất Dây Giày tại Bình Dương

Bơm Thoát Nước Mưa và Nước Thải Của Công Ty Sản Xuất Dây Giày tại Bình Dương

Bơm Thoát Nước Mưa và Nước Thải Của Công Ty Sản Xuất Dây Giày tại Bình Dương


© 2022 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.